Administrasjon og salg

Atle Solli

Daglig leder

Stig Mathisen

Markedssjef

Hans Petter Berg

Produkt/teknisk sjef

Kevin Wallace Eid

Lagersjef/Prosjektleder

Torjus Næss

Salgsdirektør

Arvis Rozenfeldts

Avdelingsleder Montasje

Bjørn Erik Henriksen

Anleggsleder